Мухаметкалиева, Г., Г. Балтабаева, А. Алипбаева, Ж. Жумалиева, & А.Т. Бакитов. (2023). ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 402(2), 170–181. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.463