Каплан, Б., К.А.Жумагулова, & А.Д. Майматаева. (2023). БОЛАШАҚ БИОЛОГ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МӘДЕНИЕТІН ІС-ӘРЕКЕТ АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 402(2), 148–156. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.461