Aitenova, D., А.П. Мынбаева, & Г.А. Белгибаева. (2023). ЖОО “ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫ” КУРСЫН ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСТАНЫМДАР. Научный журнал «Вестник НАН РК», 402(2), 25–36. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.452