Темірхан, Б., & М.Т. Велямов. (2023). БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСІ (СӘБІЗ СЫҒЫНДЫСЫНАН ПЕКТИН ҚҰРАМДЫ ЭКСТРАКТІНІ АЛУ МЫСАЛЫНДА). Научный журнал «Вестник НАН РК», 402(2), 231–242. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.468