Курбанкулова, Г., & Ә.С. Стамбекова. (2022). БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР БАҒДАРЫН ДАМЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК», (6), 141–154. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.397