А.К. Мамбеталиева, & А.Т. Туралбаева. (2022). БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТАРЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУЫНЫҢ МАҢЫЗЫ. Научный журнал «Вестник НАН РК», (6), 155–165. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.398