Куралбаева, А., Баймуханбетов, Б., & Абылова, Г. (2022). «САУАТ АШУ» ОҚУЛЫҒЫНДАҒЫ ТАРАУЛАР МЕН ТАҚЫРЫПТАРҒА МАЗМҰНДЫҚ ТАЛДАУ. Научный журнал «Вестник НАН РК», (5), 68–80. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.359