Рахметов, М., & Садвакасова, А. (2022). EDUCATIONAL PLATFORM WITH ELEMENTS OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF KAZAKHSTAN: FEATURES AND BENEFITS: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ҚАШЫҚТЫҚТАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЭЛЕМЕНТТЕРІ БАР БІЛІМ БЕРУ ПЛАТФОРМАСЫ: МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ. Научный журнал «Вестник НАН РК», (6), 166–174. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.399