Әзіретбергенова, Г., З. Есымханова, & Ы. Узын. (2022). ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ МЕН ЭКСПОРТ БАЙЛАНЫСЫН ДАМУШЫ ЕЛДЕР НЕГІЗІНДЕ ПАНЕЛЬДІК ТАЛДАУ. Научный журнал «Вестник НАН РК», (5), 220–231. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.372