(1)
Сейтмуратов, А.; А. Нургалиева, А. Н.; С. Меңліхожаева; Д. Жарылғапова; М. Парменова; Р.Ж. Мрзабаева; А.Б. Сақулова. МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МАҚСАТЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ БОЛЖАМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МОДЕЛІ. ВНР 2024, 407, 269-282.