(1)
Salkynbayeva, F. .; Tayauova Gulzhanat , T. G. .; Saiymova Meiramkul Dulatkyzy , . M. .; Abdishova Gulbakhyt , G. .; Makenova Aigul , M. A. . DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS AN EFFECTIVE WAY TO SOLVE THE PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT. ВНР 2023, 402, 430-439.