(1)
Babazhanova Zhanat , Z. .; Bekesheva, D. .; Oralbayeva , A. .; Primbetova, S. .; Tolysbayeva Marzhan , T. M. . ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ:. ВНР 2023, 401, 290-303.