(1)
Kadyrova, A. .; Davletbayeva , . N. .; Babazhanova Zhanat , Z. .; Tolysbayeva , T. M. .; Bogdanova Yelena , Y. . DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. ВНР 2022, 322-338.