(1)
Abdykerimova, . E. .; Turkmenbayev , A.; Куанбаева, Б.; Kochanova, G. . КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯЛАР - ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН БАҚЫЛАУ МЕН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ФОРМАСЫ. ВНР 2022, 5-22.