(1)
Akimbekov Amin Richardovich; Iskhan Kairat Zhaleluly; Aldanazarov Smatulla Smanovich; Aubakirov Khamit Abilgazievich; Karynbayev Amanbay Kambarbekovich; Rzabayev Tolybek Serikbayevich; Geminguli Mukhatai; Asylbekov Shyngys Bazarbekovich; Baimukanov Aidar Dastanbekuly. MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG STOCK OF THE KAZAKH HORSE OF JABE TYPE IN THE CONDITIONS OF THE ALMATY REGION. ВНР 2019, 146-160.