(1)
Polishchuk Valentin Vasilevich; Balabak Anatolii Fedorovich; Velicho Julya Anatolievna; Pushka Iryna Mykhaylivna; Osipov Mykhailo Yuriiovych; Kozachenko Irina Vladimirovna. SEED TREATMENT IS AN ECOLOGICALLY SAFETY AND EFFECTIVE WAY OF PROTECTING SUGAR BEET SEEDLINGS. ВНР 2019, 151-157..