[1]
Тасуов, Б. и Ниетбаева, Н. 2024. ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 407, 1 (фев. 2024), 295–305. DOI:https://doi.org/10.32014/2024.2518-1467.674.