[1]
А.А. Муталиева, М. Ускенов, М. Сапарбаев, А.Н. Исахметова и Б.Б. Оразова 2023. ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕКЕ ҚОСАЛҚЫ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫАРА КООПЕРАЦИЯ НЕГІЗІНДЕ ТИІМДІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ СҮТ ӨҢДЕУ КООПЕРАТИВТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 405, 5 (окт. 2023), 509–523. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.606.