[1]
А.К. Мыңжасар и Ж.М. Жаксибаева 2023. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЦИФРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 405, 5 (окт. 2023), 205–220. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.586.