[1]
Yermakhanov, B., Б. Мухамеджанов, А. Исаев, Т. Данияров и М. Исаев 2023. ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ БІЛІМГЕРЛЕРІНІҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ((WHOQOL-BREF) KAZ) КӨРСЕТКІШТЕРІ НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 405, 5 (окт. 2023), 88–102. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.578.