[1]
Г.Мауина, А. Жунусова, А. Жолмуханова, Б. Мустафаева и А. Кулмаганбетова 2023. ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАЛАЛЫҚ МАРКЕТИНГ ҚҰРАЛДАРЫ (АСТАНА ЖӘНЕ АЛМАТЫ ҚАЛАЛАРЫ МЫСАЛЫНДА). Научный журнал «Вестник НАН РК» . 405, 5 (окт. 2023), 471–483. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.603.