[1]
Әбілқасымова , А., Қасқатаева , Б. , Tuyakov, Y., Бажи , А. и Умиралханов , А. 2023. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП ПЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ САБАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 404, 4 (авг. 2023), 7–25. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.531.