[1]
Сагадиева, Қ., Иванова , С., Докучаева , Н. и Тлеумбетова, Д. 2023. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕУ ІС- ӘРЕКЕТІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ӘЛЕУЕТІН ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 404, 4 (авг. 2023), 234–246.