[1]
Сайымова, М. 2023. ЖАСТАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ШЕШУДІҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 403, 3 (июн. 2023), 407–422. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.518.