[1]
Турикпенова, С., Оспанбекова, М. и Рыскулбекова, А. 2023. БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ АРТ-ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУҒА ДАЯРЛАУ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 404, 4 (авг. 2023), 276–290. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.550.