[1]
Мухаметкалиева, Г., Г. Балтабаева, А. Алипбаева, Ж. Жумалиева и А.Т. Бакитов 2023. ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 402, 2 (апр. 2023), 170–181. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.463.