[1]
Темірхан, Б. и М.Т. Велямов 2023. БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСІ (СӘБІЗ СЫҒЫНДЫСЫНАН ПЕКТИН ҚҰРАМДЫ ЭКСТРАКТІНІ АЛУ МЫСАЛЫНДА). Научный журнал «Вестник НАН РК» . 402, 2 (апр. 2023), 231–242. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.468.