[1]
Курбанкулова, Г. и Ә.С. Стамбекова 2022. БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР БАҒДАРЫН ДАМЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 6 (дек. 2022), 141–154. DOI:https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.397.