[1]
А.К. Мамбеталиева и А.Т. Туралбаева 2022. БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТАРЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУЫНЫҢ МАҢЫЗЫ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 6 (дек. 2022), 155–165. DOI:https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.398.