[1]
Текебай, У. и Текесбаева А.М. 2022. ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 2 (апр. 2022), 197–214. DOI:https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.281.