[1]
Akimbekov Amin Richardovich, Iskhan Kairat Zhaleluly, Aldanazarov Smatulla Smanovich, Aubakirov Khamit Abilgazievich, Karynbayev Amanbay Kambarbekovich, Rzabayev Tolybek Serikbayevich, Geminguli Mukhatai, Asylbekov Shyngys Bazarbekovich и Baimukanov Aidar Dastanbekuly 2019. MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG STOCK OF THE KAZAKH HORSE OF JABE TYPE IN THE CONDITIONS OF THE ALMATY REGION. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 2 (апр. 2019), 146–160.